دوره شناخت کامل ارکان و اسطقسات

تبیین مفهوم بسیط در اجسام و ایجاد موجودات از مفهوم حرکت که در هریک از موضوعات محمولی چون یک چیز از ستون تشکیک را ایجاد خواهد نمود که عناصر اربعه در علم ماده نیز اینگونه ایجاد و سپس با امتزاج به شکل بخشی دیگر کثرات پرداخته اند .

امتیاز
0 از 0 رأی
No Votes 0 Votes
۴۵,۰۰۰ تومان